Tekstovi

https://astrosymbolica.net/wp-content/uploads/2020/07/sekstil-aspekt-horoskop-astrologija-simbolika.jpg

Nakon što brža planeta sustigne sporiju i sjedini se sa njom u konjunkciji, brža planeta prestiže sporiju i pravi sa njom prvi sledeći aspekt, a to je rastući sekstil. Pojam – rastući sekstil – ne treba mešati sa pojmovima sinister i dekster iz tradicionalne astrologije. Aspekt rastućeg sekstila predstavlja podršku prirode koja pokreće i ubrzava razvoj energetske...

15/07/2020Sekstilby web1
https://astrosymbolica.net/wp-content/uploads/2020/07/sekstil-cover.jpg

Sekstil je uglovni odnos koji dve ili više planeta zauzimaju jedna u odnosu na drugu pod uglom od 60 stepeni. Sekstil predstavlja rast i razvoj nečega, u ovom slučaju modela energije koji su formirale planete koje su se prethodno spojile međusobno u konjunkciji. Predstavlja podršku i prijateljstvo koje obe planete pružaju jedna drugoj.

15/07/2020Sekstilby web1