Tekstovi

https://astrosymbolica.net/wp-content/uploads/2020/07/precesija-prolecne-tacke-00.jpg

Precesija (lat. praecessio — prethođenje, kretanje unapred) je premeštanje tačke prolećne (ili jesenje) ravnodnevice usled laganog zaokretanja pravca Zemljine ose. Zemlja kruži oko Sunca, ali gledano sa Zemlje, izgleda kao da se Sunce kreće duž ekliptike, opisujući godišnje veliki krug na zaleđu zvezdanog neba. Na tom putu, u trenutku kada počinje proleće, Sunce preseče ekvator...

https://astrosymbolica.net/wp-content/uploads/2020/07/tropski-horoskop-znaci-sideralni-sazvezdja-razlika-cover.jpg

U Astrologiji postoji više glavnih sistema pomoću kojih se analizira nečiji horoskop. Dva najpoznatija su Tropski i Sideralni astrološki sistem. Tropski sistem je zasnovan na smeni godišnjih doba. U Tropskom sistemu je početni stepen, 1. stepen, tj. 0 stepeni znaka Ovna – tačka početka proleća. U trenutku prolećne ravnodnevice svake godine, Sunce dolazi na 0...

https://astrosymbolica.net/wp-content/uploads/2020/07/sideralni-cover.jpg

Sideralni sistem je zasnovan na položajima stvarnih sazvežđa na nebu i koristi se većinom u istočnim zemljama, najviše u Indiji. Referentna tačka za početak sideralnog sistema je položaj fiksne zvezde Spika. U ovom sistemu se sazvežđa dele na po trideset jednakih delova u krugu i planete se projektuju na pozadinu tako podeljenih sazvežđa na nebu....