Tekstovi

https://astrosymbolica.net/wp-content/uploads/2020/07/bik-znak-simbol.jpg

Nakon proboja u materijalni svet što se dešava u simbolici znaka Ovna, energija se povezuje sa materijom od koje dobija podršku za dalji rast i razvoj, što se odvija u znaku Bika. Tu dolazi do razvoja naših pet fizičkih čula koja nam služe za interakciju sa prirodom koja nas okružuje, kao i do početka razvoja...

01/07/2020Bikby web1