Tekstovi

https://astrosymbolica.net/wp-content/uploads/2020/07/deseta-kuca-cover.jpg

Deseta kuća simbolizuje vladavinu, vladara i upravljanje. Predstavlja naređene i autoritete. Ovo je kuća jednog roditelja, po tradiciji kuća majke. Takođe je kuća prababe i pradede sa majčine strane. Ovde su smešteni životni ciljevi osobe, ono kroz šta osoba nastoji da se predstavi svetu, posao kroz koji osoba izgrađuje karijeru. Sve što je predstavljeno vrhom,...

https://astrosymbolica.net/wp-content/uploads/2020/07/deseta-kuca-u-prostoru.jpg

Deseta kuća predstavlja čoveka koji je savladao životne lekcije, kako one osnovne, tako i one višeg tipa koje predstavljaju nadogradnju osnovnih. Na taj način, on je stekao punu sposobnost upravljanja procesom materijalizacije ideja. Ova sposobnost dovodi čoveka do vrhunca njegovog postojanja. Njegova životna energija, fizička snaga, umne sposobnosti i sve što je ulagao u rad na...