Tekstovi

https://astrosymbolica.net/wp-content/uploads/2020/07/merkur-astrologija-simbolika-horoskop.jpg

Merkur simbolizuje svesnost i znanje. Njegov astrološki simbol je krst iznad kojeg se nalazi krug, na čijem vrhu se nalazi polukrug. Ovo predstavlja celinu, tj. duh koji dominira nad materijom i upravlja njom kroz razlikovanje osnovnih polariteta te celine, što je osnova analitičnosti. Tako dobijamo sliku čoveka koji je svestan svoje individualnosti. Merkur simbolizuje složenost pokreta...

13/07/2020Merkurby web1
https://astrosymbolica.net/wp-content/uploads/2020/07/merkur-cover.jpg

Merkur simbolizuje govor, reč, komunikaciju, proces razmišljanja i obradu informacija, učenje, analitičnost i logiku, racionalizaciju, svesnost, pokret, kretanje, saobraćaj, puteve, prevozna sredstva, saobraćajne i slovne znakove, simbole, sredstva za komunikaciju, sredstva informisanja, detalje, higijenu, dijagnostiku, lekara, trgovinu, zanatstvo, veštinu rada rukama, rođenog brata ili sestru.

09/07/2020Merkurby web1