Tekstovi

https://astrosymbolica.net/wp-content/uploads/2020/07/venera-pentargram-retrogradna-simbolika.jpg

Venera svakih 19 meseci ili svakih 584 dana pravi donju ili stručno rečeno “inferiornu” konjunkciju sa Suncem u fazi kada je u retogradnom hodu. U ciklusu od osam godina, ona na nebu, gledano sa zemlje, napravi pet retrogradnih konjunkcija sa Suncem koje su jedna naspram druge postavljene pod uglom od tačno 72 stepena. Svaka naredna...

https://astrosymbolica.net/wp-content/uploads/2020/07/venera-retrogradna-00.jpg

Venera kao simbol odnosa, ravnoteže, lepote i ljubavi ulazi u retrogradni hod u proseku svake druge godine i ostaje u retrogradnom hodu u proseku nekih 43-44 dana, pri čemu nakon 21 dan što je krenula retrogradno dolazi u konjunkciju sa Suncem. Za to vreme, za tih 21 dan Venera pređe 8 stepeni i spoji se...