Tekstovi

https://astrosymbolica.net/wp-content/uploads/2020/07/retrogradno-kretanje-planete-simbolika-cover.jpg

Merkur, Venera i Mars su lične planete i deluju na tri nivoa: Merkur predstavlja svesni nivo, naš način razmišljanja, govor, zaključivanje, logiku. Venera predstavlja podsvesni nivo, naše emocije, način na koji doživljavamo odnose i okolnosti. Mars predstavlja nesvesni i telesni, instinktivni nivo. Retrogradni hod opisuje prividno kretanje planeta unazad, u smeru suprotnom od prirodne orbite....