Tekstovi

https://astrosymbolica.net/wp-content/uploads/2020/07/spaljena-planeta-cover.jpg

Ako se neka planeta nađe u okviru 8,5 stepeni od Sunca, aplikaciono ili separaciono, ona će biti spaljena od Sunca, što će u potpunosti onemogućiti njeno dejstvo. Ovo se bazira na činjenici da se planeta koja je blizu Suncu ne može da se vidi zbog jačine sjaja Sunca. Nju bukvalno zaklone zraci Sunca. Kada se...