Tekstovi

https://astrosymbolica.net/wp-content/uploads/2020/07/sunce-opozicija-mars-cover.jpg

Mars dolazi u opoziciju sa Suncem uvek kada je u retrogradnom hodu. Opozicija u prostoru predstavlja situaciju kada je planeta nasuprot Suncu u odnosu na Zemlju. Kada posmatramo nebo, Mars ćemo u ovom slučaju, videti na istoku nakon zalaska Sunca. U grafikonu (krugu) horoskopa, videćemo u večernjim satima kada Sunce zalazi, Sunce na descendentu, tj....