Tekstovi

https://astrosymbolica.net/wp-content/uploads/2020/07/venera-konjunkcija-pluton-cover.jpg

Venera simbolizuje čulnost, utiske koje čovek prima svojim telesnim čulima i na osnovu kojih prepoznaje razlike u kvalitetu onoga što ga okružuje. Simbolizuje odnose koje čovek kreira sa drugima, posebno emotivnu stranu odnosa koji dovode do bliskosti sa nekim. Venera se odnosi na lepotu i ženski princip. Pluton se odnosi na čovekove instinkte, nagon za...

https://astrosymbolica.net/wp-content/uploads/2020/07/venera-sekstil-jupiter-cover.jpg

Venera predstavlja ženski princip. Simbolizuje čovekovu čulnost, osećaj za lepo i kvalitetno i simbolizuje čovekovu sposobnost da ulazi u odnose i da ih održava. Jupiter predstavlja podršku, napredak, princip plodnosti, veru i viši stepen znanja, kao i daljine. Sekstil je aspekt koji simbolizuje saradnju i povezuje znake istog polariteta. Sekstil između Venere i Jupitera je...