Venera konjunkcija Saturn

28/03/2022by web1
https://astrosymbolica.net/wp-content/uploads/2020/07/venera-konjunkcija-saturn-00.jpg

Venera i Saturn su srodne planete, kako po mitologiji tako i po načinu na koji deluju kada su njihove simbolike povezane. U mitologiji su obe nastale od prvobitnog boga neba Urana. Saturn ili u grčkoj mitologiji – Hronos je najmlađi Uranov sin koji svrgava svog oca sa prestola tako što ga na spavanju kastrira svojim srpom. Uranove genitalije padaju u vodu, okean, i iz morske pene rađa se Venera. Prema tome, Venera je mitološka sestra Saturnova. Obe ove planete su jake u znaku Vage. Venera vlada Vagom, a Saturn je ovde egzaltiran, što simbolizuje princip stvaranja i održavanja ravnoteže u materijalnom univerzumu. Venera simbolizuje čulnost, lepotu, sklad i odnos sam po sebi. Odnos je način na koji se elementi u prirodi međusobno povezuju i jedni na druge utiču, a simbolika Venere predstavlja faktor privlačnosti po kome se raznovsni elementi jedni sa drugim povezuju i stvaraju nove forme i funkcije. Saturn služi kao princip stvaranja čvrstih, opipljivih materijalnih formi i zakonitosti po kojima se te forme održavaju u postojanom stanju u određenom vremenskom intervalu. Ukoliko se povežu dva ili više međusobno kompatibilna, nadogradiva elementa u određenoj srazmeri, njihov odnos će biti uravnotežen i postojan, što se oslikava u osećaju lepote, sklada i ravnoteže što osećamo u prisustvu određenih formi u prirodi. U ovom slučaju Venera i Saturn deluju potpuno kompatibilno i kreativno jer obavljaju prirodnu funkciju onih simbolika koje predstavljaju. S druge strane, ako se povežu elementi koji se međusobno ne mogu dopunjavati već se međusobno razgrađuju, onda dobijamo nepostojane forme koje ne mogu da se održe u vremenu i koje čine nešto neskladno, neuravnoteženo i u nama izazivaju osećaj odbojnosti.

Konjunkcija je aspekt ili ugaoni odnos u astrologiji koji opisuje spoj dve ili više planetarnih  simbolika na istom stepenu istog znaka, pa samim tim ove simbolike međusobno pomešaju svoja značenja stvarajući nešto novo što u daljem vremenu ima svoj ciklus razvoja i održivosti. To možete zamisliti kao nešto što se nalazi u semenoj formi i što je na samom začetku. Većina životnih formi u prirodi tako nastaje – genetski materijal oba roditelja se povezuje u jednu  ćeliju iz koje onda nastaje novi život. Takođe kada posmatramo samu materiju uviđamo da je sav materijalni svet koji poznajemo stvoren vezivanjem atoma pomoću hemijskih veza. I ovde važi prirodni zakon koji kaže da građenje hemijske veze uvek oslobađa energiju, a to je princip koji važi za simboliku konjunkcije. Atomi se spajaju i tako stvaraju nove elemente. Tako kroz prirodne procese vidimo na delu šta opisuje simbolika spoja ili konjunkcije Venere i Saturna. Kako obe planete imaju gradivnu funkciju u prirodi, one u konjunkciji stvaraju podlogu za formiranje neke nove forme. Genetski materijal spreman za spoj i prenos. Kada tu simboliku preslikamo na nečiji horoskop i posmatramo kako konjunkcija Venere i Saturna u svojoj osnovi deluje na pojedinca, onda ćemo kroz tu simboliku posmatrati zapravo kakav će biti način na koji će taj pojedinac stvarati odnose i kako će se povezivati sa drugim osobama i elementima u prirodi. Ipak, najbolje ćemo moći da sagledamo upravo u kakve vrste odnosa sa drugim ljudima će ta osoba ulaziti, pri čemu ćemo naglasak staviti na emotivne odnose. Da li će to biti funkcionalni, skladni, uravnoteženi i održivi odnosi ili će biti neskladni, neuravnoteženi, disfunkcionalni i vremenski ograničeni odnosi. U svakom slučaju, osobe koje imaju ovaj aspekt u svom natalnom horoskopu osećaju neprestanu potrebu za povezivanjem, za izgrađivanjem odnosa sa drugima, za emotivnim partnerom, srodnom dušom i kroz to uvek tragaju za sigurnim, čvrstim, skladnim i trajnim odnosom. Da li će to uspeti da pronađu i šta im je potrebno da bi u tome uspeli, otkrićemo kroz simboliku znaka i stepena na kome se ova konjunkcija odvija. Kada se ova konjunkcija odvija kroz tranzite, direkcije i progresije, njena funkcija je da osobu nauči nečem novom i funkcionalnijem u izgrađivanju i održavanju primarnih međuljudskih odnosa i veza u njenom životu, a samim tim i da oplemeni ovu sposobnost kod osobe.