Venera opozicija Neptun

24/09/2022by web1
https://astrosymbolica.net/wp-content/uploads/2020/07/venera-opozicija-neptun-cover.jpg

Na suprotnim stranama su se našli potreba za lepotom, skladom i ravnotežom koju simbolizuje Venera i potreba za sanjarenjem, gubljenjem granica i nagon za ostvarenjem neposrednih požuda što simbolizuje Neptun. Simbolika Venere ovde želi da uspostavi jasnu formu i granice, čime bi ono što je u spoju sa Neptunom doživeka kao kretivni impuls sada mogla da ostvari u materiji i da koristi u praksi, jer je u prirodi Venere da nešto materijalizuje i konkretizuje. Neptunova simbolika ide u drugačijem smeru, jer Neptun pre svega nema potrebu za čvrstim materijalnim formama kao Venera već podržava razređenije vidove materije koje imaju nestalnu i promenljivu formu i umesto da teži zgušnjavanju, Neptun teži razređivanju. Ovde Neptun želi da se oslobodi procesa zgušnjavanja kreativnog impulsa u materijalnom formu i teži da se raspline u nešto nestalno i iluzorno, što je u skladu sa njegovom prirodom. Zbog toga u aspektu opozicije ono što Venera ima potrebu da zgusne u opipljivu i postojanu formu, Neptun ima potrebu da razredi i tu se najbolje oslikava suprotnost ove dve simbolike.

Kada su ove dve simbolike na suprotnim stranama, u opoziciji, nastaje potreba za oslobađanjem od idealizovanog, jer Venera uviđa da krajnja forma koja je nastala posredstvom nekadašnje zaljubljenosti nije u skladu sa zamišljenim i samim tim nije ni blizu idealne slike koju je Venera želela da ima. Ona sada uviđa sve nedostatke forme koju poseduje i oseća u isto vreme i veliku potrebu da tu formu odbaci jer je njom nezadovoljna. Neptun teži da zadrži idealnu sliku, ali kako on sam nije materijalne forme i kako nema jasne granice i oblik, sama po sebi idealna slika koju on simbolizuje nema jasan oblik, nego je i dalje neopipljiva i neuhvatljiva. Zapravo to je samo igra svetlosti koja se prelama u dodiru sa vodom i ima moć da zavede posmatrača. Tako Venera odbacuje ono što je sama na osnovu idealne slike kreirala, dok je Neptun već nebrojeno puta izmenio samu početnu sliku i dalje zadržavajući iluziju o nepromenljivom savršenstvu. Ova situacija intrigira i Veneru i Neptun, pa i pored toga što oni u aspektu opozicije teže da postanu nezavisni jedno od drugog, često nastavljaju svoj odnos tako što ulaze u novu iluziju da ga počinju iz početka. Iluzija je u tome što smatraju da su se promenom partnera oslobodili razočaranja, ali previđaju činjenicu da se razočaranje nalazi u njima samima i nije ničim povezano sa partnerom, tj. sa drugom osobom u odnosu.

Ovo je slika onoga što se često dešava osobama koje u svom natalnom horoskopu imaju ovaj aspekt. One uvek teže idealnoj emotivnoj vezi, idealnom ljubavnom odnosu. Kada uđu u odnos, idealizuju partnera ali kako vreme prolazi, stiču utisak kako je njihov partner sve manje i manje nalik na u početku idealizovanu sliku o njemu. To u njima stvara nezadovoljstvo, razočaranje i potrebu da promene partnera, tražeći onog ko će dovoljno da odgovara njihovoj idealnoj slici. Njihov problem je što ne vide šta već imaju i ne primećuju šta se sve od onoga što njihov partner realno jeste uklapa u njihovu idealnu sliku. Umesto toga, oni primećuju samo ono što se ne uklapa. To ih navodi da potraže novog idealnog partnera ili nešto novo što će iznova idealizovati u svom životu. Kada se više puta razočaraju i shvate da idealnog kao takvog nema u stvarnosti, poželeće da odbace sopstvenu kreativnost, da proglase sebe beskorisnim zbog neostvarenog savršenstva i tu im preti opasnost da se povuku u sebe i sasvim zapuste sopstvene talente i potencijale. Takvi ljudi se zatvaraju u razočaranje. S druge strane, ako se ne prepuste očaju, onda će osetiti potrebu da odbace svet u kom žive kao nesavršen svet i da se utope u izmaštanom, u materijalnoj realnosti nepostojećem svetu i da žive u svom svetu mašte i iluzija. Pri tome vrlo lako mogu to da ostvare uz pomoć raznih opijata i narkotika. Ukoliko bi ove osobe uspele da ostvare ravnotežu između izmaštanog i realnog, bile bi u mogućnosti da shvate kako ono što već imaju u materijalnoj formi, bez obzira da li je reč o drugoj osobi u koju su zaljubljeni ili o nekom predmetu koji poseduju, sadrži većim delom elemente koji se uklapaju u njihovu idealnu sliku. Tako bi naučile da razlikuju ono što većim delom odgovara njihovim potrebama od onoga što sadrži više neodgovarajućih elemenata. Tako bi naučile da mogu da uživaju u postojećem koje nikada neće biti savršeno i mnogo manje bi se suočavale sa razočaranjima.