Venera opozicija Uran

16/07/2020by web1
https://astrosymbolica.net/wp-content/uploads/2020/07/venera-opozicija-uran-00.jpg

Venera predstavlja našu sposobnost čulnog opažanja, a u profinjenijoj formi i našu sposobnost izgrađivanja međuljudskih odnosa. Samim tim ona je i jedna od ključnih simbolika našeg načina ponašanja i delovanja u materijalnom svetu. Na osnovu onoga što našim telesnim čulima opažamo, mi automatski izgrađujemo naš odnos prema opaženom. Ako naša čula na nešto reaguju umirujuće i opuštajuće, mi ćemo izvor od koga primamo signale koji nas umiruju doživeti kao pozitivan i prijateljski, pa ćemo samim tim prema tome odmah stvoriti prijateljski odnos i bićemo privučeni tom objektu ili toj osobi. S druge strane, ako nas ono što primimo čulima učini uznemirenim, izgradićemo odmah neprijateljski i odbojan odnos prema onome što nas uznemirava ili ugrožava. Uran predstavlja svet ideja. Njegova simbolika je sama ideja o nečemu što se obično javlja u nama iznenadno i neočekivano, poput bljeska. Kad god nam se u svesti pojavi neka ideja, uključuje se naš kreativni potencijal i mi budemo makar i na trenutak privučeni i zansesni svojom idejom. Odmah dobijamo potrebu da je ostvarimo, da je simbolično spustimo na zemlju, tj. da je načinimo opipljivom u materijalnoj realnosti. Samim tim, Uran i Venera su simbolike koje povezuju nebo sa zemljom ili su drugim rečima jedna vrsta kreativnog kanala koji povezuje proces ostvarenja bilo koje ideje od njenog nastanka u svesti do njenog ostvarivanja u materijalnoj realnosti.

Posmatrajući ovu simboliku kroz mitologiju uočavamo sve elementarne faze kreativnog procesa. Uran je prvi mitološki vladar panteona bogova. On je prvi vladar neba, onaj koji stvara ideje i oplođuje ih kako bi one mogle da se ostvare na materijlnom planu. Uran je simbol muškog aktivnog principa stvaranja. U mitološkoj priči Gea, Uranova žena, je ženski pasivan princip stvaranja. Uran pripada elementu vazduha kao prvi vladar neba-vazduha i astrološki vladar znaka Vodolije koji pripada vazušnom elementu. Kako je za svaku ideju neophodno nekoliko prirodnih faza da bi se ostvarila stabilnom u materiji, deca Urana i Gee, kiklopi i titani, bila su ružna i nisu odgovarala Uranovoj ideji i Zemljinoj vibraciji, tako da ih je Uran odbacio razočaran. Ova mitološka priča opisuje da sama ideja bez gradivnih elemenata ne može zaživeti kao takva u materiji. Vazduh je najređi element i sam po sebi nije čvrst i opipljiv. Da bi proces kreacije bio ostvariv po prirodnim zakonima, potrebno je posredstvo ostala dva elementa – vatre i vode. U daljoj mitološkoj razradi, Uranov sin Saturn ili Hronos koji ovde simbolizuje vreme, svojim srpom kastrira svog oca Urana, što bi predstavljalo simboliku elementa vatre, a predstavlja i element vremena jer je sasvim jasno da je vreme nezaobilazan faktor u procesu potrebnom da bi se bilo koja ideja ostvarila u realnosti. Uranove genitalije padaju u more, što je unošenja elementa vode u daljem toku materijalizacije i konačno se kao posledica toga iz morske pene rađa Venera koja u ovom slučaju predstavlja potpuno materijalizovanu i opipljivu ideju Urana u svojoj krajnjoj formi. Venera je simbolika svega lepog, skladnog, uravnoteženog i stabilnog, čulnog, osećajnog. Govori nam o tome da je svaka ideja (Uran) koja nam se pojavi, povezana sa mogućnošću njene materijalizacije i konkretizacije (Venera) upravo kroz ovaj proces – od najređeg do najgušćeg oblika materije. Da bismo nešto imali ostvarenjo, potrebno je da prođemo simbolički procese od vazduha, preko vatre i vode do zemlje.

Kada pratimo odnose Venere i Urana u horoskopu onda ćemo početi od njihove semene forme, a to je konjunkcija. Ona je sam početak i sama ideja Urana koja u sebi nosi seme buduće Venere. Zrela i formirana Venera se manifestuje kroz aspekt opozicije Venere sa Uranom. Kada je ideja ili bilo koja semena forma na svom samom nastanku, njoj je potrebna podrška da bi se ostvarila. Isto kao što bilo kojem novorođenčetu treba podrška majke, roditelja, prirode u vidu hrane, zaštite, ljubavi, nege, itd. Sve dok je u procesu rasta i razvoja, svaka forma zavisi od te podrške i samim tim je u zavisničkom odnosu. U ovom slučaju je Venera u zavisničkom odnosu sa Uranom od koga je i potekla sve dok ne dostigne stadijum svoje zrelosti koja je simbolizovana aspektom opozicije. Prema tome, povezanost ili zavisnički odnos Venere sa Uranom pre dolaska u opoziciju možemo zamisliti kao odnos roditelj-dete, u kome dete svoju ljubav i privrženost usmerava na svog roditelja i time gradi najjači odnos pre dostizanja svoje zrelosti koji ga stavlja u poziciju zavisnosti. Dolaskom u opoziciju tj. dostizanjem svoje zrelosti Venera postaje istinski slobodna. Ali slobodna od čega? Upravo od zavisničkog odnosa sa roditeljem, tj. u ovom slučaju Uranom.  Venera zapravo svo vreme nastoji da ostvari svoju suštinsku simboliku, a to je zrela ljubav. Često se na raznim mestima pojavljuju termini poput čiste i bezuslovne ljubavi, slobodne ljubavi i slično, ali to može da zbuni jer često kod mnogih ljudi iskrivljuje sliku suštinske simbolike ljubavi. Zbog toga bi mnogo bolji termin za ono što se u ovom aspektu dešava bio – zrela ljubav. To je ljubav koja je oslobođena zavisničkog odnosa sa roditeljem, oslobođena svoje infantilnosti, jer samo kad smo zreli i odrasli sposobni smo za samostalne izbore u svom životu. Venera u opoziciji sa Uranom može da bira koga će voleti i šta će voleti bez ikakvog straha od toga šta će biti ako se to ne pokaže u skladu sa njenim željama. Jer Uran predstavlja i naše želje.

Prema tome, ovde nam postaje sasvim jasno da se mi uvek vezujemo zapravo za naše želje. Sve dok smo u zavisničkom odnosu sa našim željama (Uran), mi zapravo i ne možemo da volimo zrelo (Venera), već se i dalje ponašamo nezrelo. Zbog toga se u popularnoj astrologiji odnosi tj. aspekti Venere sa Uranom pogrešno predstavljaju kao nešto što ne podržava ljubav u smislu braka, vernosti, zajedničkog života, već označava rušenje brakova i emotivnih veza, nesposobnost ulaska u postojanu emotivnu vezu i slično. Takođe se odnosi Venere i Urana tumače kao “slobodna ljubav”, što ona i jeste, ali ljudi često pogrešno shvataju koncept slobodne ljubavi kao nešto što ukida bilo kakve obaveze i dužnosti prema osobi sa kojom su u emotivnoj vezi. Da li možete u isto vreme biti u emotivnoj vezi i slobodni od veze? Zapravo možete ali na sledeći način: ako smo zaista sazreli da istinski volimo i budemo u emotivnom odnosu, ulaskom u emotivnu vezu sa nekim, mi se Povezujemo. To znači da se međusobno podržavamo i pomažemo, kao i da delimo to što jesmo i što posedujemo u smislu ličnih sposobnosti i mogućnosti jedno sa drugim. Pri tome smo potpuno ravnopravni u tom odnosu. Umesto toga, većina ljudi u emotivne veze ulaze nezrelo, i umesto da se povezuju, oni se vezuju, tj. ulaze u međusobno zavisničke odnose gde uvek jedna strana daje onoj drugoj moć da upravlja odnosom i odriče se svog dela odgovornosti. To stvara odnose tipa “sluga-gospodar” što nikako ne može biti zrela ljubav, već samo odraz nedovoljne zrelosti za stvaranje i održavanje istinski funkcionalnih odnosa. Ako dozvolite drugome da dominira nad vama, da odlučuje umesto vas, da budete stalno podređeni i uvereni da nemate izbora i da je to najbolji način da preživite, negde duboko u sebi ćete biti večno nezadovoljni jer ćete podsvesno znati da to nije istina, ali se nećete usuđivati da svoj život uzmete u svoje ruke. Ako s druge strane, budete stalno težili da nas nekim dominirate, da vi odlučujete šta je najbolje za drugu osobu, da tu osobu stalno kontrolišete, to će vam oduzimati ogromnu energiju jer nećete moći da u dovoljnoj meri živite svoj život. U oba slučaja ćete biti u međusobno zavisnom odnosu koji će i vas i drugu osobu iscrpljivati. Bilo koji oblik takvog nezrelog odnosa je prosto neodrživ, ubrzo postaje nestabilan i izvor je svih naših međusobnih sukoba, nesuglasica, neusklađenosti. Upravo to je ono čega Venera teži da se oslobodi. Ona se u opoziciji sa Uranom ne oslobađa svoje potrebe da voli. Ona zapravo još više ojačava svoju suštinu, a to je da voli, da bude zreo vid ljubavi i da konačno može da se poveže sa nekim, umesto da bude zavisna od nekog. Kada ste u vašem odnosu ili emotivnoj vezi oboje ravnopravni, tek tada možete da se međusobno podržavate i budete u potrebnoj ravnoteži i skladu. Samo tako možete imati zreo odnos.

Opozicija Venere sa Uranom se često tumači kao opasnost po emotivnu vezu i kaže se da donosi raskid veze ili razvod braka, kao i probleme u emotivnim odnosima. Naravno, to je najčešće posledica nezrelog sagledavanja odnosa i emotivne veze. Venera se u ovom aspektu oslobađa zavisnosti i postaje sposobna i spremna za povezivanje, za zrelu ljubav. Ako neko i dalje ima potrebu da bude zavezan, umesto povezan, ako ima potrebu da i dalje bude u zavisničkom odnosu sa nekim, ova opozicija će toj osobi delovati kao da joj se izmiče tlo ispod nogu, kao da joj se sve ruši u pogledu ljubavi, jer Venera u ovom slučaju više ne podržava nikakvu zavisnost od nekoga ili nečega. A kada mi to osećamo da nam se ruši ono što smatramo ljubavnom vezom? Upravo u situacijama kada se odnos između nas i osobe sa kojom smo u emotivnoj vezi ne odvija onako kako bismo želeli. U tom slučaju ili imamo potrebu da izađemo iz veze, da odemo od osobe sa kojom smo u emotivnoj vezi ili se osećamo kao žrtva, jer osećamo da nas voljena osobe napušta, da smo se suviše udaljili jedno od drugog i slično. Ako ipak, bar na trenutak zrelo sagledamo šta nam se zapravo dešava, otkrićemo da smo se u odnosu sa voljenom osobom spustili u neku vrstu nedovoljno zrelog ponašanja, da smo izgubili neophodnu uzajamnu povezanost. Shvatićemo da problem nikada nije u našem partneru, drugim ljudima ili stvarima, već uvek u nama samima. Biće nam jasno gde grešimo u svom ponašanju i biće nam jasno da nam ovaj aspekt najviše od svega omogućuje da sagledamo upravo to, kako bismo mogli da se kao i Venera, oslobodimo onog što je nepoželjno i nezrelo u sopstvenom ponašanju. Samo tako ćemo moći da se ponovo povežemo sa pravom ljubavi u nama, kao i sa voljenim bićem i tako u daljem toku oplemenimo i poboljšamo kako sopstvenu sposobnost da volimo i budemo voljeni, tako i naš odnos sa voljenom osobom. Ako to ne budete shvatili i konačno to počeli da živite, i dalje ćete ulaziti u emotivne veze u kojima ćete se ponašati nedovoljno zrelo, a takve veze su uvek osuđene na propast kada Venera napravi opoziciju da Uranom i odluči da se oslobodi zavisnosti i dokaže svoju zrelost.  Zbog toga je ono što treba da menjamo ne osoba sa kojom smo u vezi, već naše ponašanje prema toj osobi. Ne treba da se oslobodimo same emotivne veze, već onih svojih postupaka koji nam stalno iznova i iznova stvaraju probleme u emotivnim vezama i međuljudskim odnosima. Samo tako ćemo moći da budemo istinski slobodni, u ovom slučaju od onoga što nam pravi probleme, i bićemo spremni na ono što nam je zaista svima potrebno, a to je jedan skladan, istinski odnos sa životnim partnerom, a samim tim ćemo biti sposobni da gradimo i korektne međuljudske odnose. Zbog toga, umesto da osuđujete i krivite voljenu osobu zbog toga što se ne ponaša prema vama onako kako biste vi to želeli, ili umesto da se osećate žrtvom ako vas voljena osoba zbog nečeg krivi ili osuđuje, razmislite šta je to što ne sagledavate jasno u svom ponašanju, a što zapravo dovodi do problema u vašoj emotivnoj vezi i u odnosima sa drugima. Zatim se toga oslobodite i povežite se sa voljenim bićem. Dokažite sebi da ste spremni za zrelu ljubav.