Venera u Škorpionu

23/10/2022by web1
https://astrosymbolica.net/wp-content/uploads/2020/07/venera-u-skorpionu-00.jpg

Venera je u znaku Škorpiona u izgonu, što znači da se u tom delu horoskopa ona nalazi na tlu koje joj po svojoj simbolici ne odgovara, zbog čega ona ne može ovde da svoju prirodu ispolji onako kako to obično čini, već je primorana da postupa drugačije, onako kako joj to određuje znak Škorpiona. Venera simbolizuje čulnost, lepotu, sklad i ravnotežu, kao i odnose između ljudi, kao što je, pre svega bračni odnos, koji predstavlja jedan od najvažnijih odnosa koji mi kao ljudi stvaramo u svom životu. Znak Škorpiona predstavlja mesto u horoskopu gde je svetlost slaba i ima je malo. Simbolizuje i podzemni svet, ono što se nalazi ispod površine zemlje, rudna i energetska bogatstva, kao i granicu između atomskog i subatomskog nivoa gde je u malim oblicima sadržana ogromna potencijalna energija, kao što je npr. nuklearna energija. Škorpion predstavlja granicu između zemaljskog i nebeskog, između sveta živih i sveta mrtvih, između prosečnog i nadprosečnog, tj. predstavlja granicu između jednog vida realnosti i drugog vida realnosti. Ovaj znak je opisan kroz podzemnu reku koja je nabujala i opasna i koju treba preći kako bi se stiglo do druge obale gde počinje nešto bolje i kvalitetnije.

Iz ovog opisa je lako razumeti zbog čega znak Škorpiona nije mesto gde se Venera oseća na svom. Pre svega, Veneri je potrebno da bude na svetlu kako bi se videla lepota koju ona predstavlja. Na mračnim mestima sa nikakvim ili jako slabim osvetljenjem, mi ne možemo razlikovati lepotu od ružnoće. Ako se nađemo u nekoj pećini ispod zemlje gde je mračno i ako uz sebe imamo samo običnu baterijsku lampu, naša čula su vrlo oslabljena, a Venera predstavlja upravo naša fizička čula. Ne samo što slabo vidimo gde se nalazimo, nego se i zvuci čuju slabije, pa se najviše možemo oslanjati na čulo dodira. Ispod zemlje je hladno, vlažno i vrebaju nas brojne opasnosti, kao što je na primer da se odroni strop i budemo zatrpani, da propadnemo u neku rupu, provaliju, okliznemo se, padnemo i povredimo se, ostanemo bez vazduha, naletimo na zemni gas koji može da eksplodira, itd. Venera ipak voli da joj bude udobno i toplo i da se oseća bezbedno i zaštićeno. Prema tome, zbog svega ovoga što znak Škorpiona predstavlja, Venerina suštinska simbolika ovde ne može da dođe do adekvatnog izražaja. Ovde je Venera primorana da bude na oprezu i da se bori za svoj opstanak. Njoj tu ne može biti udobno i skladno.

Da li je znak Škorpiona zaista toliko strašan za Veneru? Ako posmatramo prirodu, kao i prirodno značenje stanice izgona u horoskopu, onda shvatamo da su prepreke na putu i iskušenja neophodna kako bismo mogli da se razvijamo, napredujemo i poboljšavamo svoj kvalitet. Prateći prirodni tok ciklusa Venere, uviđamo da Venera u prethodnom znaku, u Vagi simbolizuje izgradnju odnosa, sklad u odnosima, ravnotežu između suprotnosti. Vaga je znak gde čovek ostvaruje genetski programiranu zrelost i samim tim sposobnost da stvara međuljudske odnose, ali i da stvara potomstvo. Da bi moglo da dođe do stvaranja potomstva, potrebne su dve jedinke suprotnog pola, muškarac i žena, pa je zbog toga Vaga znak kojim je predstavljen najprimarniji odnos između muškarca i žene, a to je brak. Škorpion je znak koji sledi nakon Vage i svima nam je poznato šta se dešava nakon što se uđe u vrlo blizak emotivni odnos kao što je brak. U prirodi najčešće jedinke muškog pola moraju da se dokažu kroz borbu sa drugim jedinkama ili kroz ispunjavanje nekih teških, pa čak i opasnih zadataka, kako bi osvojili jedinku ženskog pola ili bili odabrani. U istoriji čovečanstva su se brakovi nekada sklapali po pažljivo odabranoj selekciji gde su stariji članovi plemena odabirali mlađe parove koji će kada sazru da stupe u brak i stvore potomstvo. To je ideja znaka Vage.

Ono što se događa u Škorpionu je trenutak nakon vezivanja u emotivni ili bračni odnos kada se par povlači u intimu. U simbolici Venere u Škorpionu sadržana je prva bračna noć. Nekada davno su se naši preci povlačili u pećine kada bi jedno drugo odabrali, i ispod zemlje su obavljali ritual parenja. Čak su se i deca rađala u pećinama i izlazila bi napolje tek u proleće kada bi već dovoljno ojačala. Škorpion svakako simbolizuje noć, nešto što se ne dešava javno, već u intimi. Ovde se u Veneri bude strasti i ona ulazi u seksualni čin u kome se dešava defloracija, gde Venera gubi svoju nevinost, što jeste jedan vid povrede i proboja potrebnog da bi se začeo novi život. Kada to prenesemo na nivo jajne ćelije, primetićemo da je ženska jajna ćelija pasivna i čeka da bude oplođena od strane muške jajne ćelije koja je aktivna. I tu se dešava jedan vid proboja gde spermatozoid probija i tako oplođuje jajnu ćeliju. Sve to se dešava unutar utrobe žene, buduće majke, što je analogno simbolici onoga što se dešavalo u drevna vremena u utrobi zemlje u zaboravljenim običajima naših dalekih predaka. Mitološka otmica Persefone (Venere), simbola devojke koja se sprema da postane žena, od strane Hada (Škorpion), simbola muškarca spremnog da je oplodi, predstavlja upravo seksualni čin u svrhu stvaranja potomstva. Poznato je da je Persefona pojela nar, voće koje simbolizuje plodnost. Isto tako, po mitološkoj priči, Persefona je provodila trećinu godine u podzemnom svetu sa Hadom, a dve trećine godine na površini zemlje, što opet simbolički odgovara periodu trudnoće, kada se razvija plod u majčinoj utobi i kada su ženi koja je trudna potrebni posebni životni uslovi, zaštita i nega. Možemo u ovom slučaju zamisliti Veneru kao seme koje iz neke biljke pada na zemlju u jesen i ostaje unutar zemlje preko zime zaštićeno, kako bi moglo da proklija u proleće.

Da bi oplodnja mogla da se dogodi, potrebno je da muškarac i žena budu privučeni jedno drugome, a ima li jače sile od onoga što se nalazi u samim našim genima, u našem duboko nesvesnom delu, koje opet možemo predstaviti znakom Škorpiona. Jer se taj deo nas zove nesvesni deo zbog toga što ga ne možemo biti svesni i ne možemo ga jasno videti, duboko je ispod praga naše budne svesti i zato je i u simbolici podzemnog sveta. To je ono što čini da budemo snažno privučeni nekoj osobi koju ne poznajemo, ali ćemo sve učiniti da je osvojimo ili da budemo osvojeni. Mi nismo svesni šta je Priroda zapisala u našim genima i kakvi su to signali koje naše telo prima u blizini osobe koja nas snažno privlači. To su vrlo suptilna hemijska jedinjenja koja na nas utiču da se zaljubimo, da naše strasti proključaju, da nas u tom trenutku vodi čista praiskonska potreba za fizičkim spajanjem sa tom osobom. To je ono što osobe koje u svom natalnom horoskopu imaju Veneru u znaku Škorpiona mogu sasvim jasno da osete, ali ne mogu sebi da objasne. Zbog toga je ovo mesto gde Venera ulazi u fazu promena koje nisu u skladu sa njenom osnovnom simbolikom. Venera tu ne može da bude ljubazna i nežna, stabilna i uravnotežena. Nju obuzimaju strasti i ona postaje vrlo borbena, jer je pre svega sprema da bude oplođena, da primi što bolji genetski materijal od muškarca. Otuda i ljubomora i posesivnost koju je Venera u Škorpionu vrlo sklona da ispoljava. Ona se mora izboriti za ono što smatra da joj pripada kako bi mogla da začne zdravo potomstvo, a Škorpion-Had je simbol muškarca na vrhuncu svoje plodnosti koji u sebi nosi najbolji genetski materijal i svaka Venera ima prirodnu potrebu da baš ona bude ta kojoj će takav muškarac pripasti. To je razlog snažnog osećaja koji strašću zovemo, pa Venera ovde nije vođena svojim osnovnim principom – ljubavlju, jer je ljubav stanje svesti gde smo mi vrlo budni i sasvim jasno sagledavamo svoje osećaje i ono što nam se dešava. Za razliku od ljubavi, strasti su ono što ne vidimo, što je duboko ispod praga budne svesti i što je vrlo telesno, a u isto vreme toliko snažno da nas potpuno obuzme u datom trenutku pa sasvim izgubimo kontrolu. Ipak, u seksualnom činu se spajaju dve suprotne tačke, suprotne energije, suprotni polovi, suprotna značenja u trenutku orgazma, gde se potpuno prepuštamo, gde potpuno gubimo svesnu kontrolu, ali gde se sa genetskog nesvesnog nivoa spajamo direktno sa najvišim nivoom budne svesti koju čovek može da dostigne. To je trenutak u kome dve suprotnosti, dva suprotna pola postaju jedno, stapaju se u novi zaseban entitet u jednom kratkom trenutku orgazma. To zapravo jeste čista stvaralačka energija jer se ista energija oslobađa i prilikom spajanja spermatozoida sa jajnom ćelijom što stvara novi život. I tako se u jednoj maloj sićušnoj oplođenoj jajnoj ćeliji sadrži ogromna energija, poput one u nuklearnom reaktoru.

Osim što je obuzimaju strasti koje u njoj stvaraju potrebu da bude borbena kako bi osigurala sebi potreban genetski materijal, Venera u Škorpionu biva oplođena, pa je to još jedan od razloga što ovde ne može da ispolji svoju prirodnu uravnoteženost i sklad, već postaje neuravnotežena i nepredvidiva. Sasvim je poznato da se za trudnu ženu kaže da je “u drugom stanju”. Zbog velikih promena koje se dešavaju u njenom organizmu, trudna žena – Venera u Škorpionu, ne može da bude stabilna i uravnotežena, pa se često ponaša agresivno, impulsivno i borbeno, i često menja svoja raspoloženja. U njoj se budi potreba za zaštiti i sebe i plod koji je počeo da se razvija u njoj, pa je sasvim razumljivo zašto u tolikoj meri menja svoju osnovnu prirodu. Zapravo, njoj ponašanje diktira sama Priroda kao takva, sama genetika koja je ovde u simbolici znaka Škorpiona čini sposobnom da nosi nov život, da rađa potomstvo.

Za Veneru u Škorpionu možemo da kažemo da je vrlo telesna, požudna i pohotna čak. To sve ima svoj razlog, jer kada u ženi počne da raste plod, ona odmah oseća potrebu da i sebi i plodu koji nosi u sebi obezbedi sve što je neophodno za život i razvoj. Kako se u davna vremena ovaj ciklus oplodnje dešavao sredinom jeseni, kada su svi plodovi već bivali obrani, kada bi priroda prestajala da donosi plodove i kada bi započela oskudica hrane, a uz sve to bi započinjali hladniji dani i suroviji životni uslovi, Venera je morala da se ponaša vrlo borbeno kako bi osigurala sebi hranu i toplotu, a najbolji način da to učini je bio da pored sebe ima snažnog muškarca kao zaštitnika i garanciju preživljavanja. U suštinskoj prirodi Venere je i simbol vernosti u ljubavi. Ali u znaku Škorpiona Venera u sebi nosi nov život, pa se ovde menja i njen način sagledavanja vernosti. Ona ovde ne gubi to svoje svojstvo, ali kako je vođena zakonima opstanka, Venera u Škorpionu ne može da ostane verna muškarcu koji nije sposoban da joj obezbedi ono što joj je neophodno kako bi preživela u surovim uslovima prirode dok nosi plod u sebi. Ako se njen partner pokaže nedostojan ili nesposoban, ona će potražiti boljeg i dostojnijeg. Zbog toga je u ranoj zori čovečanstva vođa plemena imao mnogo žena. Ali da bi je on uzeo pod svoju zaštitu, Venera je morala da mu ponudi nešto zauzvrat. Pogađate da je naš davni predak bio strastima upravljan, pa je Venera mogla da njegovu zaštitu kupi svojom seksualnošću. Tako je stvoreno ono što se u današnje vreme zove prostitucijom i promiskuitetom.

Sve što sam ovde opisao su biološke, prirodne činjenice koje se potpuno uklapaju u astrološku simboliku. Prema tome, Venera u Škorpionu nije ona fatalna žena koju često u današnje vreme opisuju u negativnom kontekstu kao ženu bludnicu. Ona samo obavlja svoj urođeni zadatak brige za potomstvo koje nosi u sebi. U znaku Škorpiona nema mesta ni za kakvu moralnost, jer je to predeo gde vladaju zakoni opstanka, a to su prirodni zakoni i kao takvi ne mogu se tumačiti kao dobri ili loši. Oni su takvi kakvi jesu i sve što možemo je da ih prihvatimo i razumemo, umesto da ih osuđujemo. Umesto toga, mi smo na nivou čovečanstva u vezi ove simbolike pravili i još uvek pravimo ogromne greške – iz neznanja o osnovnom funkcionisanju prirodnih zakona, a to je i razlog one najveće ljudske greške da smo skloni da odbacujemo sopstvenu prirodu. Zbog naših pokušaja da uguramo moralnost, koja nastaje tek u znaku Strelca, tamo gde joj nije mesto i gde ona ne može da postoji – u znak Škorpiona gde vladaju čisti instinkti, gde nama vladaju nesvesni, genetski i sasvim prirodni porivi, mi danas imamo u svetu svu silu ljubomore, posesivnosti, neverstva, mržnje, prostitucije, nekorektnog odnosa prema ženama i nasilja prema njima. Zbog svega toga smo i u prošlosti imali lov na veštice.

Da li se nešto promenilo u današnje vreme? Da li smo kao čovečanstvo napredovali? Da li smo prestali da odbacujemo onaj deo sebe od koga smo zapravo i stvoreni kao telesna bića? Pa dobro znamo da smo nastali seksualnim činom. Zbog tog sasvim prirodnog polnog odnosa, mi i dan danas pravimo svakakve gluposti. Radimo sve i svašta pogrešno samo zbog toga što nećemo da prihvatimo činjenicu da bez instinkta koji postoji u nama kao naš sastavni deo i postojaće sve dok smo u telu, mi ne možemo da se razmnožavamo kao vrsta.  Ako ipak budemo razumeli i prihvatili bar deo svega ovog što nas Venera u Škorpionu podseća i uči, moći ćemo da se dalje razvijamo i da u sledećem koraku spojimo u jednu celinu naš nesvesni sa svesnim delom i bezbedno ćemo preći opasni predeo Škorpiona, pa ćemo se na drugoj obali pojaviti kao slika i prilika svog tvorca. Setite se samo da smo svi već jednom prešli tu reku. Svi smo jednom bili plod u utrobi majke. Svi smo bi jednom bili semenka-Venera u utrobi podzemnog carstva Škorpiona. Upravo simbolika Venere u Škorpionu nam je omogućila da uspešno prođemo kroz tu fazu. Sada se kao odrasle i zrele jedinke nalazimo opet pred ispitom gde moramo da se suočimo sa dubokim i nesvesnim delom sebe. I opet imamo zaštitu i vođstvo Venere. Ko bude uspeo da ovo razume i prihvati, već je započeo da gradi siguran most preko reke Škorpiona i na sigurnom je putu da bezbedno stigne na drugu obalu gde ga čeka nagrada.