Zemlja

06/07/2020by web1
https://astrosymbolica.net/wp-content/uploads/2020/07/zemlja-element-simbol.jpg

Trougao sa vrhon nadole i graničnikom označava zemlju. Graničnik predstavlja meru do koje možemo da se spuštamo u zemljinu utrobu, meru do koje možemo da idemo ispod nadmorske visine. U astrološkoj simbolici element zemlje predstavlja krajnje ostvarenje kreativnog procesa u materiji. Nakon ideje koju dobije, čovek bude motivisan osećajima da se pokrene na akciju i nakon izvedene akcije dobija krajnje ostvarenje. Zemlja se odnosi na sve konkretne i opipljive stvari.